Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, desnoods met terugwerkende kracht

Hoewel mijn ervaring in de praktijk soms anders is, weten de meeste bedrijven dat ze vóór of bij het sluiten van een overeenkomst hun algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren én een exemplaar van die voorwaarden aan hun contractspartij moeten verstrekken. In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 maart 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:1523) was (vermoedelijk) eerst niet aan die vereisten voldaan, maar is dit hersteld door de algemene voorwaarden alsnog van toepassing te verklaren op de overeenkomst. (En dat was maar goed ook.)

Lees verder Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, desnoods met terugwerkende kracht

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Op 31 januari 2012 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in een procedure die (onder andere) ging over de vraag of op een koopovereenkomst tussen een bloembollenbedrijf en een leverancier van machines waarmee bollen gereinigd kunnen worden algemene voorwaarden golden (Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 2012; niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in NJ 2012/304).

Lees verder Eén zwaluw maakt nog geen zomer