Ik ben gespecialiseerd in civiel recht voor bedrijven. 

Civiel recht voor bedrijven? Ondernemingen hebben met allerlei rechtsgebieden te maken: van arbeidsrecht tot belastingrecht en van bestuursrecht tot ondernemingsrecht. Ik ben vooral geïnteresseerd in twee andere rechtsgebieden waar ondernemingen regelmatig mee te maken hebben: contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht (en dan vooral aansprakelijkheidskwesties die voortvloeien uit de uitvoering van een overeenkomst of derden die schade lijden door het handelen van medewerkers van bedrijven).

People don’t buy what you do, they buy why you do it. Simon Sinek

Waarom juist déze rechtsgebieden? Ik heb veel bewondering voor ondernemers. De creativiteit, durf en focus op het produceren en/of verkopen van producten of het verrichten van diensten. Ik vind het geweldig om bij dit ondernemen betrokken te zijn door het opstellen van goede overeenkomsten, hanteerbare algemene voorwaarden en het regelen van allerlei andere juridische aspecten. Ook aansprakelijkheidskwesties die verband houden met ondernemen hebben mijn belangstelling. Is de onderneming of contractspartij tekortgeschoten bij de uitvoering van de overeenkomst? Heeft de contractspartij of de onderneming daardoor schade geleden? Moet er schadevergoeding worden betaald of (vaak beter) zijn er andere manieren om de kwestie op te lossen?

Dé reden om rechten te gaan studeren was dat ik wil weten hoe iets juridisch ‘zit’. Ik krijg energie van het uitzoeken van juridische vragen, van het samen met de front office opstellen van een overeenkomst, van het in mulitdisciplinair verband samenwerken in projecten en van het begrijpelijk opschrijven of uitleggen van juridische kwesties.

Kennis

1992 – 1996 HEAO, Management, Economie en Recht

1997 – 2002 Nederlands Recht, Civielrechtelijke afstudeerrichting

2005 – 2015 Diverse cursussen in het kader van Permanente Educatie

2012 – 2013 Grotius Onderneming & Aansprakelijkheid (dé specialisatieopleiding voor civiele aansprakelijkheid)