Ik ben ‘opgeruimd’, oplossingsgericht en dienstverlenend.

Helaas wordt legal binnen een onderneming nog regelmatig gezien als een belemmering bij het ondernemen. Men ervaart bedrijfsjuristen als nee-zeggers, mensen die alles ingewikkelder maken en niet meedenken. Ik vind dat dit anders moet! De hierboven en hieronder genoemde persoonlijke eigenschappen komen mij daar goed bij van pas.

Opgeruimd‘: ik werk gestructureerd, geordend en leg mijn werkzaamheden zorgvuldig en logisch vast. Zo kan alles gemakkelijk worden terugvonden. Oplossingsgericht: lang stilstaan bij een probleem is niets voor mij; ik ga vrijwel meteen op zoek naar een oplossing. Dienstverlenend: mensen ondersteunen, faciliteren, meedenken, brainstormen gaat bij mij vanzelf. Zelfstandigheid: ik ga snel en zelfstandig aan de slag; ik ben (pro)actief en ga gemakkelijk om met collega’s; ben graag zelf verantwoordelijk voor mijn werkzaamheden en op samenwerking gericht: gebruik maken van elkaars kennis en ervaring geeft synergie en energie. Integer: het kost mij geen enkele moeite zorgvuldig om te gaan met de meest gevoelige informatie.

Ik werk graag op deze manier. Het gaat vanzelf. Ik kan me niet voorstellen anders te werken.

I also meet people (…) who are passionate about what they do and couldn’t imagine doing anything else. Sir Ken Robinson in The Element (2009)

Ik kan me niet voorstellen niet zaken uit te zoeken, te ordenen, toegankelijk te maken uit te leggen. In mijn werk als interim bedrijfsjurist zijn dat juridische kwesties, ‘problemen’, informatie (zoals contracten, verzekeringen, e.d.) of kennis (bijvoorbeeld de vraag wanneer een ingebrekestelling is vereist).

Mijn aanpak hangt natuurlijk samen met de betreffende opdracht. In algemene zin geldt dat ik een denker én een doener ben. Ik bluf nooit en zoek zaken altijd (eerst) zorgvuldig uit, maar ik ga ook over tot actie en houd altijd rekening met de praktische uitvoerbaarheid.