Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, desnoods met terugwerkende kracht

Hoewel mijn ervaring in de praktijk soms anders is, weten de meeste bedrijven dat ze vóór of bij het sluiten van een overeenkomst hun algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren én een exemplaar van die voorwaarden aan hun contractspartij moeten verstrekken. In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 maart 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:1523) was (vermoedelijk) eerst niet aan die vereisten voldaan, maar is dit hersteld door de algemene voorwaarden alsnog van toepassing te verklaren op de overeenkomst. (En dat was maar goed ook.)

Lees verder Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, desnoods met terugwerkende kracht