De bevoegdheid van het Gerechtshof Amsterdam in ‘internationale’ Wcam-procedures

Een artikel over de bevoegdheid van het Gerechtshof Amsterdam in verzoeken tot verbindendverklaring in het kader van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (‘Wcam’) terwijl een groot deel van de bij de schikking betrokken gedupeerden geen woonplaats in Nederland heeft. Wordt Nederland hierdoor een claimparadijs? Klik hier voor het artikel.